1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
Tel.: + 36 1 441-1000
Magyarország
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Web: https://kormany.hu/belugyminiszterium/elerhetosegek
BM ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat @ bm . gov . hu
BM ügyfélszolgálat telefonszáma: 1818
Külföldről: +36 (1) 550-1858