2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1.1. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Jogszabályok

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

  • NVSZ Szervezeti és Működési Szabályzata [link]

 

2.1.2. A szerv tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven [link]

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása: A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben előírt, helyi önkormányzat önként vállalt feladatai megnevezésű közzétételi egység nem értelmezhető.