2.10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28-30. § alapján.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:
Nemzeti Védelmi Szolgálat Hivatal.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége:

1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
Budapest, 1391. Pf.239
Telefonszám: + 36 1 433-9722
Faxszám: + 36 1 433-9751
E-mail cím: nvsz @ nvsz . hu
 

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
dr. Rizmann Anikó Krisztina r. ezredes

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál nincs kötelezően előírt statisztikai adatszolgáltatási feladata.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:
A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál nincs ilyen megkötött szerződés.