2.3. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: A Nemzeti Védelmi Szolgálat a feladatai ellátásán túl nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.