4.2 Közbeszerzési dokumentumok

2016. évi közbeszerzések

KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében:

2017. évi közbeszerzések

2018. évi közbeszerzések

2019. évi közbeszerzések

2021. évi beszerzések