Hivatal

dr. Rizmann Anikó Krisztina r. ezredes

rendőrségi főtanácsos
hivatalvezető

Elérhetőségek: 

Városi telefonszám: 06-1-433-9722
Városi fax: 06-1-433-9751
BM telefonszám: 27-922
Postacím: 1391 Pf.: 239.
E-mail: nvsz @ nvsz . hu

A Hivatal a főigazgató közvetlen irányítása és felügyelete alatt álló önálló szervezeti elem.

Feladata az NVSZ eredményes működésének igazgatásszervezési és általános jogi ismeretek révén történő támogatása, az NVSZ tevékenységét érintő jogszabályok egységes értelmezésének, alkalmazásának elősegítése, a szabályozott működési rend figyelemmel kísérése, továbbá a perképviselet ellátása.

Szakirányítást gyakorol, továbbá felügyeli az NVSZ iratkezelési tevékenységét, gondoskodik az egységes iratkezelési gyakorlat érvényesítéséről.
Ellátja az NVSZ nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatokat, az NVSZ vonatkozásában – a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban – az érintett igazgatóságok bevonásával egységes szerkezetbe foglalt éves kiutazási és vendégfogadási tervet készít és jóváhagyást követően koordinálja annak végrehajtását.

Végzi a minősített adat védelmével összefüggő ügykezelési feladatokat, nyilvántartja, rendszerezi, irattározza, felülvizsgálati eljárásra előkészíti, selejtezi és segédletekkel látja el a kezelésében lévő iratokat, működteti a központi irattárat, kezeli a letéti anyagokat.  Működteti, illetve ellátja az elektronikus iktatórendszer működtetésével kapcsolatos koordinációs feladatokat, végzi a felhasználók képzését, jogosultságuk beállítását, a program jogszabálykövetésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a program fejlesztőjével.

Ellátja az NVSZ működésével összefüggő jogügyletekben a jogi képviseletet a polgári peres és nem peres ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt. A hatáskörébe utalt esetekben lefolytatja, és döntésre előkészíti a kártérítési eljárásokat. Szervezi és végzi az NVSZ sajtó- és médiatájékoztatási, valamint a belső kommunikációs tevékenységét, közreműködik a szervezet arculatának alakításában.