KSZVSZ Igazgatóság

Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság

dr. Farkas László r. dandártábornok

rendőrségi főtanácsos
igazgató

Elérhetőségek: 

Városi telefonszám: 06-1-433-9724
BM telefonszám.: 27-924
E-mail: kszvsz@nvsz.hu

Az Igazgatóság a Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tekintetében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott feladatkörrel rendelkező kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendvédelmi igazgatási alkalmazottai és munkavállalói körében látja el az NVSZ feladatait.

Az Igazgatóság bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenysége során elemzi a védett szervek munkafolyamatait, felméri a hatósági működés során esetlegesen felmerülő jogsértések kockázatait, értékeli a tudomására jutott információkat.

A védelmi funkciója úgy valósul meg, hogy védelmet nyújt egyrészt a hatáskörébe tartozó szerveknek az állományuk érintettségével megvalósuló korrupciós, illetve egyéb bűncselekményekkel szemben, másrészt a védett szerveknek, a védett állománynak, egyes esetekben az állomány hozzátartozói, egyéb, vele kapcsolatban álló személyeknek a jogtalan támadásokkal szemben. Mindezek megvalósításával segíti elő a védett szervezetek, a védett állomány jogszerű, szakszerű, befolyásmentes és zavartalan működését, munkavégzését.