Bűnmegelőzés és bűnfelderítés

A 293/2010. (XII.22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében megjelölt bűncselekmények esetén a védett szervek, a védett állomány körében bűnmegelőzési, valamint bűnfelderítési tevékenységet folytatunk a nyomozás elrendeléséhez szükséges gyanú megállapításáig vagy kizárásáig.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat a következő bűncselekmények esetében folytat felderítést:

védett állomány tagjai által elkövetett, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti

 • személyes adattal visszaélés (Btk. 219. §),
 • bűnpártolás (Btk. 282. § (3) bekezdés d) pontja),
 • a XXVIII. Fejezet szerinti hivatali bűncselekmények,
 • vesztegetés (Btk. 290. §),
 • vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §),
 • hivatali vesztegetés (Btk. 293. §),
 • hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §),
 • vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §),
 • vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §),
 • közokirat-hamisítás (Btk. 343. §),
 • zsarolás (Btk. 367. § (2) bekezdés c) és d) pont),
 • szolgálati vagy munkavégzési helyen vagy hivatali tevékenységgel, munkakörrel, feladatkörrel összefüggésben elkövetett, az eddigiekben fel nem sorolt bűncselekmények, ha e bűncselekmények felderítése nem tartozik más szerv hatáskörébe,
 • katonai bűncselekmények (Btk. XLV. Fejezet), kivéve a szökést (Btk. 434. §), a zendülést, (Btk. 442. §), illetve a készenlét fokozásának veszélyeztetését (Btk. 454. §),
 • védett állományba nem tartozó személy által az előzőekben megjelölt bűncselekmények valamelyike, ha azt a „külső” személy a védett állomány tagjával közösen, vagy annak segítségével követi el.

Amennyiben feladataink ellátása során bűncselekmény gyanúját észleljük, haladéktalanul a nyomozás elrendelését kezdeményezzük a nyomozás teljesítésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál, vagy az ügyészségnél.

Nyomozóhatósági jogkört nem gyakorolunk, azonban az általunk kezdeményezett nyomozásban, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) rendelkezései alapján, felkérésre közreműködünk az eljárási cselekmény végrehajtásában, az adatszerzésében, valamint a leplezett eszköz alkalmazásában.

Eszköztárunkban rendelkezésre állnak a titkos információgyűjtésnek a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VII. fejezetében megjelölt eszközei, továbbá a Be. előkészítő eljárás során alkalmazható leplezett eszközei.