A korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokban való közreműködés

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokban való közreműködést a 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 13/A. § szerint végzi.

Ennek keretében az NVSZ - az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztály közreműködésével –

  • előkészíti a korrupció elleni kormányzati stratégia, és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervek tervezetét,
  • elvégzi az államigazgatás integritási és korrupciós kockázatainak, valamint a korrupciós helyzetnek a folyamatos értékelését,
  • felelős az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszerének a fejlesztéséért és összehangolásáért,
  • az integritási és korrupciós kockázatok szempontjából megvizsgálja a rendészetért felelős miniszter által meghatározott előterjesztés tervezeteket és tervezett intézkedéseket;
  • értékelő-elemző esettanulmányok készítésével elősegíti a korrupciós kockázatok időszerű felismerésében rejlő megelőzési lehetőségek tudatosítását;
  • javaslatot tesz az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés, valamint a korrupciómegelőzés, integritás és hivatásetika témájú közszolgálati és rendészeti képzések és továbbképzések képzési tematikájának kialakítására;
  • a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése alapján ellenőrzési tervet készít elő a jogorvoslattal nem érintett, azon jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek felülvizsgálata érdekében, amelyekben nincs ellenérdekű fél;
  • részt vesz a nemzetközi együttműködésből, nemzetközi egyezményekből eredő feladatok teljesítésében,
  • előkészíti a korrupcióellenes kommunikációs szakmai anyagokat.

A korrupcióellenes tevékenységről a http://korrupciomegelozes.kormany.hu oldalon tájékozódhat.